Makedonya

MAKEDONYA’YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Makedonya, Balkanlar’da yer alan bir ülkedir. Yaklaşık 2 milyon 78 bin nüfuslu olan Makedonya,  güzel ve görülesi bir yerdir. Makedonya’nın komşuları doğuda Bulgaristan, batıda...

OKUMADAN GEÇME

BULGARİSTAN’A NE ZAMAN GİDİLİR?

Avrupa Birliği’nın genç üyelerinden Bulgaristan, yakın zamanda yaptığı sanayi ve eğitim yatırımlarıyla refah seviyesini her geçen gün arttırmaktadır. Aynı zamanda komşumuz olan Bulgaristan’a ülkemizden...