Makedonya

MAKEDONYA’YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Makedonya, Balkanlar’da yer alan bir ülkedir. Yaklaşık 2 milyon 78 bin nüfuslu olan Makedonya,  güzel ve görülesi bir yerdir. Makedonya’nın komşuları doğuda Bulgaristan, batıda...

OKUMADAN GEÇME

BOLİVYA’YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Bolivya, resmi adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti, Güney Amerika’da yer alan bir kara ülkesidir. 1879’da Şili ile tutuştukları savaş sonucunda okyanusa kıyısı olan tek bölgesini...